MULTI APPS

  • Khảo sát
  • Nghiên cứu thị trường
  • Hỗ trợ bán hàng
  • Roadshow – Site check

Demo online/Mobile: Link

Giới thiệu chi tiết: Link

  • Xây dựng, Thi công, giám sát

Demo online/Mobile:

– Dành cho nhân sự: Link

– Dành cho quản lý: Link

Giới thiệu chi tiết:

  • Yêu cầu
  • Thiết kế
  • Sản xuất quảng cáo online/offline
  • Lắp đặt, thi công

 

Demo online/Mobile: Link

  • Nhà thuốc – Mỹ Phẩm

Demo online/Mobile:

Link