PROPOSAL –

KHẢO SÁT – NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

ROADSHOW – SITE CHECK

THĂM ĐIỂM BÁN

 

  Made with VUA HIỆU SUẤT

  Ứng dụng công nghệ có 1 số tính năng của công cụ hỗ trợ khảo sát, hỗ trợ bán hàng:

  1. Không cần cài đặt từ App Store (android, ios) mà sử dụng tính năng vẫn như Mobile App trên tất cả các thiết bị di động, PC..
  2. Hỗ trợ lên lịch trình sẵn và giám sát khi thực hiện
  3.  Báo cáo tự động: Dạng biểu đồ, đạng bảng – tích hợp vào ngay công cụ
  4. Ghi lại hình ảnh và các câu hỏi – trả lời cách nhanh nhất, khoa học nhất.
  5. Danh sách checklist tự động và tùy ý chỉnh sửa
  6. Chuẩn hóa quy trình và số hóa.
  7. Có thể tạo 2-3 app khác nhau cho các vai trò khác nhau: Quản lý – nhân sự – Khách hàng- Đại lý/Nhà Phân phối
  8. Lên đơn hàng ngay khi gặp khách hàng
  9. Kiểm tra thời gian thực và vị trí nhân sự đang khảo sát
  10. Tính năng khác: Chữ ký số, tự động xuất file thô và file chi tiết