Task Management

Quản lý công việc hàng ngày theo tiêu chuẩn:

Gettings Things Done – David Allen và Eat That Frog – Brian Tracy

Tăng hiệu quả, giảm stress

Phù hợp với văn hóa người châu Á, đặc biệt người Việt Nam –

Triệt tiêu “Nước tới chân mới nhảy”

Hộp hàng ngày - Daily Inbox

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id felis odio. Vestibulum id ligula vitae enim.

Hộp hàng ngày - Daily Inbox

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id felis odio. Vestibulum id ligula vitae enim.

Việc quan trọng nhất - Eat That Frog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id felis odio. Vestibulum id ligula vitae enim.

Việc quan trọng nhất - Eat That Frog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id felis odio. Vestibulum id ligula vitae enim.

Tích hợp email - Email Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id felis odio. Vestibulum id ligula vitae enim.

Tích hợp email - Email Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus id felis odio. Vestibulum id ligula vitae enim.

Chỉ có logic, không có tình cảm?

Hệ thống thành công tại VN phải phù hợp với con người Việt Nam.

Quản lý thu chi hàng ngày

Quản lý thu chi hàng ngày nếu tách rời quản lý công việc hàng ngày thì khá đơn giản. Tuy nhiên cũng giống như quản lý email, quản lý thu chi cũng nên được tích hợp vào hộp hàng ngày (Daily Inbox).

Quan trọng quy trình động hóa của chúng tôi đã làm đơn giản hóa và giúp người sử dụng thoải mái, tiện dụng trên ios, android thay vì phải sử dụng 3 công cụ khác nhau, thậm chí 3 apps khác nhau: task management, cash management và email management.

Managing Your Business Doesn’t Have to Be Hard.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exe.

"Cras malesuada fermentum sollicitudin. Ut at nunc ut lectus interdum consectetur et quis erat. Etiam vel lacus ex."

– Ali Sayed

Ready To Get Started?